Fiskebensmetode

Kortlægningen af de belastende og begejstrende faktorer, som videnarbejdernes oplever er i deres arbejde, sker gennem workshops. Her diskuterer de ansatte og kommer i fællesskab frem til de begejstrende og belastende faktorer. Først og fremmest bliver hver deltager bedt om at nedskrive en post-it note for det i deres arbejde, de oplever begejstrer og én faktor for det, som belaster. Herefter anvender vi fiskebensmetoden eller "Fishbone diagram", som er hængt op på væggen og hvor post-it noterne påklistres. Begejstring på ét fiskebensdiagram for sig (med grønne og lilla post-its) og et andet for belastning (med røde, gule og orange post-its). Fiskebenene i diagrammet illustrerer forgreningerne mellem de forskellige faktorer, hvor nogen faktorer kan være årsager og andre virkninger. Årsagerne placeres inderst og virkningerne længere ude på fiskebenene. Fiskebensmetoden har været udført i to til flere workshop på samme virksomhed, således at medarbejdere, lederne og arbejdsmiljørepræsentanter/HR-personale deltager i seperate workshops. 

Fishbone_begejstring
Fishbone belastning