Workshopmetoder

I projektet handler udviklingssporet om at få de seks virksomheder sat i gang med at arbejde med de kontekstspecifikke elementer, som kan påvirke medarbejderne til enten at føle sig begejstrede over eller belastede af arbejdet. Det er netop projektets formål at afdække de forhold i den organisatoriske kontekst, som på samme tid kan have en begejstrende og belastende effekt på medarbejderne. For at afdække disse elementer i de enkelte virksomheder, således at virksomhederne selv kan arbejde videre med dem, har vi foretaget to typer workshops på hver virksomhed: en indledende workshop hvor fiskebensmetoden blev anvendt og efterfølgende en dialogworkshop. Begge workshops er foretaget for tre forskellige grupper på hver virksomhed - en af hver workshop for ledere, en for medarbejdere og en for samarbejds- og/eller sikkerhedsudvalget.

Efter de nævnte workshops arbejder virksomhederne selv videre, mens forskerteamet følger processen ved løbende at interviewe og deltage i møder, arrangeret af virksomhederne. Derudover er der planlagt tre erfaringsseminarer for virksomhederne.