Projektets formål

Projektet sigter mod at opbygge ny viden om stress i videnarbejdet og ikke mindst udvikle konkrete anvisninger til, hvordan stressforebyggende aktiviteter generelt kan udvikles og forankres i konkrete videnvirksomheder. Konkret udvikler og afprøver projektet en model for primære stressforebyggelsesindsatser på baggrund af de 6 medvirkende virksomheders egne forståelser af sammenhængen mellem psykosociale risikofaktorer og stress. 

Projektet løber fra september 2006 til juli 2009 og består af to spor: et udviklings-/interventionsspor og et forskningsspor.

I udviklingsdelen sættes der fokus på en specifik afdeling i hver af de 6 virksomheder. Med støtte fra forskerne i projektgruppen skal hver afdeling over en 9 måneders periode udvikle deres forståelser samt handleplaner for, hvordan man bedst muligt forebygger de stressorer, som findes i netop deres arbejde og arbejdsorganisering. Forskningsdelen følger interventionen for dels at få en bedre forståelse for, hvad der virker hhv. begejstrende og belastende i den enkelte virksomhed, dels for at generalisere på tværs af virksomhederne og dermed komme med et bud på en generel forståelse og model for forebyggelsesindsatser i videnarbejdet. 

Se den fulde projektbeskrivelse her