Kontakt

Projektleder Vibeke Andersen, DTU: telefon 4525 6032, email va@ipl.dtu.dk

Forsker Ole H. Sørensen, NFA: telefon 39165 306 / 2615 0065, email ohs@arbejdsmiljoforskning.dk

Lektor Anders Buch, DTU: telefon 4525 6040 / 2099 9910, email abu@ipl.dtu.dk

Professor Per Langaa Jensen, DTU: telefon 4525 6031, email per.langaa@ipl.dtu.dk

Professor Henrik Holt Larsen, CBS: telefon 4055 405, email hhl.ioa@cbs.dk