Forskningsteamet

Projektet blev gennemført af en tværvidenskabelig projektgruppe bestående af forskere fra tre institutioner: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Business School (CBS) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Formålet er at integrere den nyeste forskning inden for ledelsesforskning, videnarbejde, læring i arbejdet og arbejdsmiljøarbejde med psykisk arbejdsmiljø. Det var projektets ambition, at denne tværfaglighed kan bidrage til nye erkendelser omkring stressforebyggelse, både teoretisk og i forhold til konkrete indsatser.

Forskerteamets deltagere:

Lektor Vibeke H. Andersen (projektleder), Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, København. 

Lektor Anders Buch, Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, København.

Forsker Ole H. Sørensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

Forsker Christine Ipsen, Institut for DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

Forskningsassistent Tina Weller, Institut for DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

Seniorforsker Pia Bramming, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA (tiltrådt 01.04 2008)

Professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation, IOA, på Copenhagen Business School

Professor Per Langaa Jensen, Institut for DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

Mette Mogensen er udtrådt af projektet primo 2009 og har, februar 2009, påbegyndt et Ph.D. studium i TRIPS-projektet, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS 

Lektor Peter Holdt Christensen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, på Copenhagen Business School (udtrådt af projektet 31.03 2008)

Tilde Rye Andersen, TeamArbejdsliv (deltog i projektet 1. jan. 2006 til 1. jan. 2007)