Nationale

  • "Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet"- paper til konferencen: "Ledelse – brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen", december 2008
  • Paper v. OLKC konference d. 28. april 2008. PDF fil til download
  • Paper v. Det Danske Ledelsesakademi´s konference 10.-11.dec. 07 :"Fra tavs medarbejder til fælles forebyggelse af stress". PDF fil til download