Baggrund

 

Fakta om projektet
Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfondet og gennemføres over en 3-årig periode fra ultimo 2006 til ultimo 2009

Projektet udføres af en projektgruppe bestående af forskere fra

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
    Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
    Copenhagen Business School (CBS)

Projektleder på projektet er lektor Vibeke Andersen fra Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse på DTU.  

Baggrund for projektet
Den danske samfundsøkonomi baseres i stigende grad på vidensbaseret arbejde karakteriseret ved øget ansvar og selvledelse. Dette gælder inden for en bred vifte af faggrupper. Indeværende projekt fokuserer på vidensproducerende virksomheder, hvor ”produktionsapparatet” domineres af højt kvalificerede medarbejdere, og hvor arbejdet har en udpræget grad af autonomi, udfordrende opgaver og et stort ansvar. Det selvledede videnarbejde opfattes typisk som et godt og udviklende arbejde både personligt og fagligt. Dette gælder også de dominerende modeller til bedømmelse af psykisk arbejdsmiljø (Karaseks og Theorells ”krav-kontrolmodel” og NFAs ”de seks guldkorn”). Arbejdets høje grad af frihed, indflydelse, belønning, støtte m.m. er faktorer, der i disse modeller vurderes som værende af væsentlig betydning for et godt psykisk arbejdsmiljø.  

I forhold til traditionel industriproduktion stiller den udprægede grad af autonomi i videnarbejde nye krav til den daglige ledelse. Det paradoksale er, at flere undersøgelser tyder på, at arbejdets fleksibilitet og mulighed for indflydelse samtidig fører til en række problemer, både i forhold til arbejdsbelastning og det psykiske arbejdsmiljø, men også svingende kvalitet og effektivitet i videnproduktioner. Nye undersøgelser peger på, at problemet er stigende jo højere uddannelsesniveau det enkelte individ har. En konsekvens heraf kan være stress, forstået som en individuel belastningsreaktion, der opstår, når individet oplever, at der er et misforhold mellem belastninger og ressourcer samt negative forventninger til fremtiden. Stress kan lede til problemer såsom øget sygefravær, nedsat produktivitet, stort personalegennemtræk m.m. Problematikken kan formuleres sådan, at det selvledede videnarbejde tilsyneladende indeholder en indre modsætning mellem begejstring og stressbelastning.