Projektets formål

FV-projektet sigter mod at udvikle forbyggende strategier, undgå individuel symptombehandling og sikre forankring i fire små/mellemstore service- og produktiosvirksomheder. Projektet bygger på en forståelse af, at strategierne til forebyggelse af stress skal udvikles i fællesskab mellem ledere og medarbejdere samt andre relevante interessenter. Udviklingsprocessen skal baseres på fælles refleksioner, hvor tavs viden om årsager og løsninger bliver eksplicitte. Derved er det projektets hensigt at skabe grundlag for forebyggende løsninger og forankring, som tager afsæt i virksomhedernes daglige praksis. Der skal desuden være en kontinuerlig fælles refleksion over processen, som skaber grundlag for løbende justeringer.

Se den fulde projektbeskrivelse her