Forskningsteamet

Projektet gennemføres af en tværvidenskabelig projektgruppe bestående af forskere fra fire institutioner: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU), Copenhagen Business School (CBS) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Formålet er at integrere den nyeste forskning inden for ledelsesforskning, videnarbejde, læring i arbejdet og arbejdsmiljøarbejde med psykisk arbejdsmiljø. Det er projektets ambition, at denne tværfaglighed kan bidrage til nye erkendelser omkring stressforebyggelse, både teoretisk og i forhold til konkrete indsatser.

Forskerteamets deltagere:

Lektor og PhD Christine Ipsen (projektleder), DTU Management Engineering, Production and Service Management, Danmarks Tekniske Universitet

Lektor Vibeke H. Andersen, Institut for Læring og Filosofi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, København 

Post.doc. Liv Gish, DTU Management Engineering, Production and Service Management, Danmarks Tekniske Universitet

PhD Signe Poulsen, DTU Management Engineering, Production and Service Management, Danmarks Tekniske Universitet

Lektor og PhD Keld Pedersen, Center for IT-Ledelse, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

Lektor Ole H. Sørensen, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, København 

PhD Mette Mogensen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS og TeamArbejdsliv 

Kommunikationskoordinator Ivalo U. Jensen, DTU Management Engineering, Production and Service Management, Danmarks Tekniske Universitet