Møder, seminarer og konferencer

”Gå-hjem-møder” for relevante parter
Vi afholder i perioden gå-hjem-møder rettet mod mulige brugere af projektets resultater i Danmark. Deltagere på gå-hjem-møderne vil primært være de deltagende virksomheder, andre virksomheder i netværket samt organisationer, arbejdsmiljørådgivere og offentlige myndigheder. Dermed benytter vi både gå-hjem-møderne til formidling af resultater og udbygning af netværket omkring projektet.

Gå-hjem-møde blev afholdt tirsdag den 4. december 2012. Læs hele programmet her.    

Afslutningskonference                                                                                                                                                               Som afslutning på hele projektet blev der inviteret til en konference i samarbejde med Lederne, som henvendte sig til både praktikere og forskere. Deltagerpladserne til konferencen ”Produktivitet og Trivsel i SMV’er”, der blev afholdt d. 25. september 2013, blev revet væk af især ledere, som kom for at høre om projektet af samme navn. Forskerholdet fra PSM-gruppen, Christine Ipsen, Liv Gish og Signe Poulsen, har i to år samarbejdet med fire virksomheder, AlfaLaval, LE34, Ammeraal Beltech og Volubill om at udvikle en model til brug i små og mellemstore virksomheder, der ønsker at sætte fokus på både produktivitet og trivsel.

Konferencen blev afholdt af Fagforeningen Lederne, som har bidraget til processen ved at tilbyde ledelsessparring til virksomhederne.

Tilbagemeldingerne fra alle fire virksomheder på konferencen var, at projektet har betydet et større fokus på både produktivitet og trivsel, og at de to hænger sammen. En virksomhed er gået fra stort set kun at fokusere på belastninger i arbejdet til at have størst fokus på det, der begejstrer. Det har betydet en stor forbedring af både produktivitet og trivsel. En anden virksomhed har kun kørt projektet i to afdelinger og er så tilfreds med udbyttet, at ledelsen overvejer at køre processen igen – denne gang i hele virksomheden. Endelig understregede en af virksomhederne, at der nu ligger en vigtig opgave i at flytte processen fra projekt til drift og i at finde ud af, hvordan medarbejdere og ledelse kommer fra erkendelse til handling.

Rådgivningschef Niels Henriksen fra Lederne sluttede konferencen af med at slå fast, at forandringer er vedvarende, og at ledere derfor også hele tiden skal være indstillet på at ville forandre sig. I denne kontinuerlige forandringsproces gælder det om fortløbende at forbedre og bevare et godt arbejdsmiljø, bl.a. ved at integrere medarbejderne i den daglige ledelse. Den kontrollerende ledelse er fortid, og fremtiden tilhører den delegerende ledelse, der har tillid til medarbejdernes evne til selvledelse og inddrager disse i beslutningerne

Materiale fra konferencen kan downloades nedenfor:

Procesbeskrivelse for produktivitet og trivsel

Spørgeguide - tovholder til kollegaer

Produktivitet og trivsel, oplæg v/Niels Henriksen 

Produktivitet og trivsel i SMV'ere, oplæg