ProduktivitetogTrivsel

Produktivitet og Trivsel

Projektet løber fra september 2011 til september 2013 og består af tre dele: en designdel, en anvendelses/udviklingsdel samt en analysedel.

I udviklingsdelen sætter vi fokus på en specifik afdeling i fire forskellige virksomheder. Med støtte fra forskerne i projektgruppen skal hver afdeling over en 6-9 måneders periode udvikle konkrete forebyggelsesindsatser med afsæt i organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer. Herigennem skal de opnå viden om muligheder og barrierer i processen samt interne aktørers rolle, kompetence-behov og udfordringer.