Produktivitet og Trivsel

 

Videndeling i forskningsmiljøer

Det er forskerteamets mål, at der er deltagelse ved både nationale og internationale konferencer. Vi planlægger derfor at deltage i 1 national konference om året samt 1-2 internationale. Endvidere vil der blive publiceret 3-4 artikler i relevante tidsskrifter med det formål at sprede viden og resultater fra projektet til relevante forskningsdiskussioner og miljøer. Endelig er det forskerteamets ønske at udvikle det eksisterende forskernetværk i løbet af projektperioden og dele viden med andre yngre forskere. Derfor vil der blive afholdt et forskerseminar, hvor der inviteres bredt i de relevant danske forskningsmiljøer.

I Danmark vil projektet blive præsenteret på:

· Den årlige Arbejdsmiljøkonference for arbejdsmiljøprofessionelle

· Projektets eget seminar for kandidater, Ph.D. studerende og yngre forskere i Danmark med fokus på produktivitet, effektivitet og trivsel i SMV. Det er planen at det skal gennemføres i slutningen af 2012.

Internationale konferencer af relevans vil være:

· European Group for Organizational Studies (EGOS), 2012

· Work, Stress and Health Conference, 2012.

· The International Ergonomics Association (IEA), 2012

· EurOMA Young Scholars Workshop, 2012

· Production and Operations Management Society (POMS), 2013

· The IRIS (Information systems research seminar in Scandinavia), 2012/2013

Videnskabelig publicering

Erfaringer fra projektet og resultaterne herfra vil også blive præsenteret i 2-3 tidsskriftsartikler.  

Relevante tidsskrifter vil være:

· Work and Stress, International journal of Industrial Ergonomics, Journal of Organizational Behaviour Management og  European Journal of Information Systems

Den løbende formidling

Der vil være en løbende formidling af projektet og dets resultater via arbejdsmarkedsorganisationer, diverse lederfora, offentlige medier samt følgegruppen. Vi vil formidle erfaringer og resultater fra projektet igennem relevante fag- og organisationsblade.  

Hjemmesiden www.videnogstress.dk vil fortsat være portal for deling af den nye viden både i forhold til praktikere og andre forskningsmiljøer. Udover hjemmesiden, har vi udarbejdet en projektfolder, som beskriver udviklingsprojektets formål og design og anvendes i rekrutteringen af virksomheder til projektet samt fortæller om projektets eksistens.