Knowledge and Stress

This project exists only in a danish version. Some of the papers beneath the link "Formidling" are in english though.

Viden-og-Stress-projektet sigtede mod at opbygge ny viden om stress i videnarbejdet og ikke mindst udvikle konkrete anvisninger til, hvordan stressforebyggende aktiviteter generelt kunne udvikles og forankres i konkrete videnvirksomheder. Konkret udviklede og afprøvede projektet en model for primære stressforebyggelsesindsatser på baggrund af de 6 medvirkende virksomheders egne forståelser af sammenhængen mellem psykosociale risikofaktorer og stress. Projektet forløb fra september 2006 til juli 2009 og bestod af to spor: et udviklings-/interventionsspor og et forskningsspor.

Det overordnede formål med dette udviklingsprojekt var at afprøve en model til at udvikle primære stressforebyggelsesindsatser for selvledede videnarbejdere. Et delformål var at analysere årsagssammenhænge mellem psykosociale risikofaktorer og stress, som de forstås af aktører i virksomhederne.

Projektet forløb fra september 2006 til juli 2009 og bestod af to spor: et udviklings-/interventionsspor og et forskningsspor. I udviklingsdelen sattes der fokus på en specifik afdeling i hver af de 6 virksomheder.