Dialogworkshop

I hver virksomhed bliver fiskebensworkshoppene efterfulgt af en fase 2, som foregår i en enkelt afdeling. Her anvendes et dialogspil som en kollektiv kick-off aktivitet for alle medarbejdere og ledere i afdelingen. Dialogworkshoppen har til formål gennem diskussioner at skabe enighed om et antal indsatsområder og handleplaner, som skal gennemløbes i den følgende ni måneders interventionsperiode. Dialogspillet er konstrueret ved, at vi har udformet en række spillekort med udgangspunkt i de udsagn, som de fremstår i fiskebensdiagrammerne. Ledelse og alle medarbejdere i afdelingen er repræsenteret såvidt muligt. På den måde bliver det billede, som de afholdte workshops har tegnet af arbejdets begejstrings- og belastningsfaktorer udsat for (endnu) en kollektiv forhandling.

Vejledning til dialogworkshoppen kan printes herfra og indsatsark kan printes herfra